ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ Печат


“МКМ” предлага сортове, наложили се както на българския, така и на европейския пазар, отличаващи се със сортова чистота и добър здравен статус.
Високото качество на предлагания посадъчен материал гарантира добро култивиране и оптимална продуктивност.

Вижте Нашите Предложения