ИЗГРАЖДАНЕ Печат

Специалистите на фирмата изготвят индивидуални проекти,целящи задоволяване изискванията на всеки клиент.
- Изграждане на паркове, градини, скверове, съобразено с климатичните особености и условията на терена
- Възстановяване и реконструкция на съществуващи зелени площи
- Засаждане на дървесна и храстова растителност,цветни групи.
- Затревяване и презатревяване на нови или съществуващи зелени площи